TR
EN

Dış Cephe Isı Yalıtımının Avantajları

• Dış cepheden kaynaklanan ısı kayıplarını engelleyerek, ısıtma ve soğutma gıderlerınde yaklaşık To 50 tasarruf sağlar.

• Bina cepheleri tümden kaplandığı ıçin yapı fıziğı açısından en ideal yöntemdir. Betonarma yapı elemanları (kolon, kiriş v.b,) üzerinden gerçekleşecek ısı köprüsü oluşumlarını önler.

• Duvar konstrüksıyonunda, sıcaklık farkından kaynaklanan ısıl gerılmeler mınimuma iner. Duvar dış ortam etkilerinden tamamıyla korunur.

• Yoğuşma riski mınımuma iner.

• Iç hacimde herhangi bır daralma olmayacağı için net kat alanı etkilenmez.

• Bina taşıyıcı sistemindeki donatılarda oluşabılecek korozyonu ön ler.

• Binanın dış ve ıç cephe bakım maliyetlerinı azaltır, binanın ömrünü uzatır.

• Binada nem, bakteri, küt oluşumunu önler.

• Avrupa Bırliği Standartlarına göre ısıl konfor, bina içi sıcaklığı ile ıç duvar yüzey sıcaklığı arasındaki farkın en fazla 2-3 °C olması şeklinde tanımlanır. Mantolama sistemi dengeli ısı dağılımı sağlayarak sağlıklı ve konforlu yaşam koşulları oluşturur. • Yakıt tüketimini azalttığı için çevre kirliliğinin azalmasını Sağlar.

• Yeni bınalarda tesisat ılk yatırım maliyetinin azalmasını sağlar.

• Eski binalara yeni ve estetik görünüm sağlar.

 

Uygulama Bilgileri

Uygulamanın ilk kez yapılacağı yüzeyler, öncelikle kaba sıva ile tesviye edilmiş olmalıdır Tüm yüzeyler kabarmış sıva ve boya kalıntılarından, toz, kir ve yağdan arındırılır.

Isı yalıtım levhalarının başlayacağı seviye olan binanın subasman kotu, su terazisi yardımı ile bina çevresi boyunca işaretlenir.

Daha sonra yalıtım plakalarının kalınlıklarına uygun seçilmiş su basman profilleri aralarında 0,5-1 cm genleşme derzleri bırakmak suretiyle duvara tespit edilir

25 kg Yapıştırma Harcı 6,25 Kg suya yavaş yavaş ilave edilerek 400- 600 devir/dk'lık karıştırıcı ıle 3-5 dakika, üniform ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar kanştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlenip tekrar 30 saniye karıştırılır. Karışıma karma suyu dışında bir madde eklenmemelidir. Uygulama, özellikle sıcak havalarda doğrudan güneş veya rüzgar almayan saatlere denk aetirilmelidir.

Hazırlanan karışım, yapı yüzeyinın tesviye durumuna göre levha yüzeyine çelik malayla levhanın kenarları boyunca sürekli, levhaların orta kısımlarında ise öbekler halinde uygulanır. Çok düzgün yüzeylerde yapıştırma harcı ısı yalıtım levhasına taraklı mala yardımı ile uygulanabilir. Sarf iyat ortalama 5 kg/m2'dir.

Yalıtım levhaları, yatay halde su basman profıllerıne oturtularak duvar yüzeyine yapıştırılır. Sonraki sıralar terazisinde ve saşırtmalt olarak yapıştırılır. Yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra, dübeller kullanılarak, levhaların yüzeye mekanik tespiti yapılır.

Dübel miktarı m21ye 6 adettir. Levha köşelerinde birer adet, ortasına da iki adet olacak şekilde ayarlanır. Köşe dübelleri, levhaların birleştiği noktalara derk getirilir. Özellikle yüksek katlı binalarda, bina köşelerinde dübel miktarı arttınlır ve koşelere her plaka için ıki adet dübel uygulanır.

Köşe noktalarının darbe dayanımını sağlamak ıçin Köşe Profili yerleştirilir.

Sıva Harcı 4,60 kg suya yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dklık bir kanştıncı ile 3-5 dakika, uniform ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar kanştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirilıp tekrar 30 saniye karıştırılır. sıva harcı çelik mala ardımıyla bir kat uygulanır. Homojen bir kalınlık elde etmek ıçin 3x3 mm ebatlarında taraklı mala yardımıyla sıva levha üzerinde düzeltilir. Sıva hafifçe bastırılarak tutturulur. Filenin enine ve boyuna ek yerlerinde 10 cm bindirme yapılır.

Sıva suyunu, filenin gömülmeyeceği kadar attıktan sonra 2. kat sıva uygulanarak tamamlanır. İki kat sıva uygulamasında toplam sarf iyat 5 kg/m2'dir.

Uygulama, son kat uygulama ile tamamlanır. Ikinci kat sıvanın da priz almasıyla, son aşama olan dekoratif kaplama alternatif lerinden biri veya boya uygulanarak istenilen görünüm sağlanır.

 

copyright © 2012 all rights reserved